Udlejning af Sognegården

Sognegården kan lejes til reception efter kirkelig handling samt lejes til enkeltmøder for foreninger med hjemsted på Østerbro.

Sognegården kan lejes til:

1. En reception af højst 4 timers varighed (inkl. oprydning) efter dåb, konfirmation, vielse eller anden kirkelig handling i Sankt Jakobs Kirke.

2. En sammenkomst af 4 timers varighed (inkl. oprydning) i umiddelbar tilknytning til en bisættelse/ begravelse i Sankt Jakobs Kirke.

3. Et møde, der afholdes af en lokal forening, af højest 4 timers varighed (inkl. oprydning).

Gældende takster:

1. Leje af store sal ved dåb/konfirmation/vielse/beboermøde i lokal forening, inkl. køkken:  kr. 2.500

2. Leje af store sal ved bisættelse/begravelse, inkl. køkken: kr. 1.000

3. Leje af mødelokale på 1. eller 2. sal, uden køkken: kr. 1.000

4. Depositum kr. 500 (gælder for alle udlejningstyper)

Bestilling

Bestillingsformularen udfyldes og sendes til kordegnekontoret

Lejemålet er endeligt aftalt, når kirkekontoret har returneret en faktura.

I ugen op til den aftalte leje skal nøglen til sognegården afhentes. Det sker i kontorets åbningstid. Der skal medbringes kr. 500 i kontant depositum.

Nøgle og oprydnings-/rengøringsoplysninger vil blive udleveret.

Parkering

Ved gudstjenester, højmesser, dåb, vielser, bisættelser/begravelser samt koncerter er der gratis parkering mens handlingen pågår.

I de øvrige tidsrum er der 2 timers gratis parkering på området i de dertil indrettede parkeringsbåse. Husk at stille parkeringsskiven.

Sankt Jakobs sogn har indgået en parkeringsaftale med APCOA. De står for al parkering på området og der henvises derfor hertil ved evt. spørgsmål eller reklamationer:

APCOA, Lanciavej 1A, 7100 Vejle, tlf. 70 231 331, www.apcoa.dk

Der henvises i øvrigt til de på kirkens område opsatte skilte med parkeringsreglerne.

23sep kl. 14:00

MUSIKGUDSTJENESTE

Velkommen til en æstetisk, uformel musikgudstjeneste hvor det musikalske >

25sep kl. 19:00

GRÆNSELAND v/ kirkens præster

I tilknytning til temaet for Sankt Jakobs kirkes kirkemagasin – GRÆNSELAND >

Foto: Sille Arent
02okt kl. 19:00

PETER TUDVAD - FOREDRAG OM JAN HUS

Jan Hus - kirke, korstog og kætteri

I tilknytning til temaet for Sankt >

07okt kl. 16:00

RUDERSDALKORET SCHUBERTS MESSE I Eb-DUR

Rudersdalkoret og orkester bestående af professionelle musikere under >

08okt kl. 19:30

VOKALKOMPAGNIET - STØTTEKONCERT

Vokalkompagniet og Sankt Jakobs kirke inviterer til støttekoncert for >

10okt kl. 14:00

SANGEFTERMIDDAG

Kom og syng din yndlingssang fra Højskolesangbogen og Kirkesangbogen. Alle >

12okt kl. 16:00

Kulturnatten 2018

Kom og mød din kirke. Fra kl. 16-20 holder vi åbent hus for alle. Der er >

Plakat (2018) af Lisbeth Søgård-Høyer | Aha·lab
12okt kl. 20:00

SYS BJERRE - 2 koncerter

Den farverige og folkekære singer-songwriter Sys Bjerre, har efterhånden >

28okt kl. 15:00

KONCERT MED KAMMERORKESTER ØRESUND

UNDER LEDELSE AF LENNART FREDRIKSSON

Program:

Henrik Philip Johnsen: >

30okt kl. 19:00

KRISTIAN LETH - GRÆNSELAND

I tilknytning til temaet for Sankt Jakobs kirkes kirkemagasin – GRÆNSELAND >

Foto Nina Mouritzen
14nov kl. 14:00

FILMEFTERMIDDAG

Vi viser den svenske film fra 2004 Som i himlen om en berømt dirigent, >

20nov kl. 19:00

HELLE CHRISTIANSEN, KIRKENS KORSHÆR

Hvad er det for et samfund, vi tilbyder hinanden? 

Erfaringen i disse år >

22nov kl. 20:00

CÆCILIEMESSEN AF CHARLES GOUNOD

RIGSHOSPITALETS KOR

I 200-året for Charles Gounods fødsel opføres hans >

06dec kl. 19:30

BACHS JULEORATORIUM

Velkommen i Sankt Jakobs kirke til et af musikhistoriens mesterværker: >