Du er her: 

Resultat af Valgforsamling 2020

Se hvem der er valgt til Sankt Jakobs Sogns kommende menighedsråd.

Ved valgforsamlingen og opstillingsmødet i Sankt Jakobs Sogn den 15. september 2020 blev følgende kandidater valgt til det kommende menighedsråd for perioden 2020-2024.

 1. Vibeke Dalsgaard Krusager
 2. Tine Selmer Bertelsen 
 3. Anne-Marie Olsson 
 4. Kim Allan Hansen 
 5. Anne-Marie Grue Søby 
 6. Bolette Nærvig 
 7. Flemming Gjølbye Ostermann 
 8. Jutta Brigitte Ingeborg Zastrow
 9. Signe Lilledal Holmgaard 
 10. Karin Rasmussen
 11. Pia Petersen
 12. Anders Bloch-Rose

Som stedfortrædere er følgende kandidater valgt:

 1. Lotte Wetterling 
 2. Charlotte Nedergaard
 3. Michael Peter Engmose
 4. Charlotte Bruun Windahl
 5. Susanne Årdh-Lind

Der er til og med den 13. oktober mulighed for at indlevere alternative kandidatlister til Valgbestyrelsen hos kordegnekontoret, Østerbrogade 59, 2100 Ø.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. §10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens formand Kim Hansen, tlf. 2980 8718, email: diemer.hansen@mail.dk

 

 

Del dette: