Konfirmation

Alle elever der efter sommerferien går i 7. og 8. klasse er velkomne til at tilmelde sig konfirmandundervisningen i Sankt Jakobs kirke.

NB!!!!!

DER ER NU LUKKET FOR AL TILMELDING TIL KONFIRMATION 2019, MEDMINDRE DU ER BOSAT I SANKT JAKOBS SOGN. ALLE HOLD ER FULDT BOOKET.

SÅFREMT DU ER BOSAT I SANKT JAKOBS SOGN OG ØNSKER BLIVE KONFIRMERET I 2019 BEDES DU KONTAKTE KIRKEKONTORET FOR EN NÆRMERE AFTALE.

Der er som udgangspunkt maksimalt adgang til 24 elever pr. hold. Når dette antal er nået vil der blive lukket for tilmeldingen til det pågældende hold. Ønsker om at tilmelde sig et lukket hold bedes derfor venligst rettet til kirkekontoret.

Vi vil gøre alt for at imødekomme alles ønsker. Men ønsker om at komme på et overtegnet hold kan først påregne at blive behandlet når vi har et samlet overblik over tilmeldte til konfirmationsholdene, omkring juni/juli.

Vi vil derfor anmode om at man, så vidt det er muligt, tilmelder sig et ikke-overtegnet hold,  og evt. fremsender en særlig anmodning til kirkekontoret om at blive flyttet til et overtegnet hold, hvis der bliver plads ledig her på et senere tidspunkt.

 

UDFYLDELSE AF SKEMA:

"Navn" som skal udfyldes er konfirmandens navn

"Tlf." og "E-mail" er BEGGE forældres tlf. og E-mail. VIGTIGT at vi har begge forældres kontaktinfo., da begge forældre SKAL give samtykke.

 

Mia Rahr Jacobsen

 

Hold 1: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver anden tirsdag kl. 16.00-18.00 i ulige uger.

Undervisningen begynder tirsdag d. 25. september 2018.

Konfirmation lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.30.

 

Hold 2: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver anden tirsdag kl. 16.00-18.00 i lige uger.

Undervisningen begynder tirsdag d. 2. oktober 2018.

Konfirmation lørdag den 11. maj 2019 kl. 13.00.

Lars Ottosen

 

Hold 3: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver tirsdag kl. 15.30-17.00.

Undervisningen begynder tirsdag d. 25. september 2018.

Konfirmation lørdag den 27. april 2019 kl. 10.30.

Tilmelding - klik her


Hold 4: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver onsdag kl. 15.30-17.00.

Undervisningen begynder onsdag d. 26. september 2018.

Konfirmation lørdag den 27. april 2019 kl. 13.00.

Rasmus Nøjgaard

 

Hold 5: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver anden torsdag kl. 16.00-18.00.

Undervisningen begynder torsdag d. 27. september 2018.

Konfirmation Bededag fredag den 17. maj 2019 kl. 10.30.

 

Hold 6: - HOLDET ER FULDT BOOKET

Undervisning hver anden torsdag kl. 16.00-18.00.

Undervisningen begynder torsdag d. 4. oktober 2018.

Konfirmation Bededag fredag den 17. maj 2019 kl. 13.00.


Generel information om konfirmation

Konfirmationsforberedelsen begynder om efteråret i 7. eller 8. klasse og afsluttes med konfirmation det efterfølgende forår.

Det er naturligvis frivilligt om man vil konfirmeres, men alle i 7. og 8. klasse kan deltage i forberedelsen og få kendskab til kristendommen inden man beslutter sig. Kristendom og religion er nu blevet et eksamensfag i 9. klasse.

Konfirmationsdatoerne i Sankt Jakobs sogn bliver planlagt i februar/marts året før konfirmationen. Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige noget omkring datoer før dette tidspunkt.

Normalt ligger konfirmationerne Store Bededag samt de 2 lørdage før denne dag.

I 2019 ligger konfirmationerne:

Lørdag den 27. april, kl. 10.30 og 13.00

Lørdag den 11. maj, kl. 10.30 og 13.00

Bededag den 17. maj, kl. 10.30 og 13.00

28okt kl. 15:00

KONCERT MED KAMMERORKESTER ØRESUND

UNDER LEDELSE AF LENNART FREDRIKSSON

Program:

Henrik Philip Johnsen: >

30okt kl. 19:00

KRISTIAN LETH - GRÆNSELAND

I tilknytning til temaet for Sankt Jakobs kirkes kirkemagasin – GRÆNSELAND >

Foto Nina Mouritzen
14nov kl. 14:00

FILMEFTERMIDDAG

Vi viser den svenske film fra 2004 Som i himlen om en berømt dirigent, >

20nov kl. 19:00

HELLE CHRISTIANSEN, KIRKENS KORSHÆR

Hvad er det for et samfund, vi tilbyder hinanden? 

Erfaringen i disse år >

22nov kl. 20:00

CÆCILIEMESSEN AF CHARLES GOUNOD

RIGSHOSPITALETS KOR

I 200-året for Charles Gounods fødsel opføres hans >

06dec kl. 19:30

BACHS JULEORATORIUM

Velkommen i Sankt Jakobs kirke til et af musikhistoriens mesterværker: >