Dåb

Læs mere om dåben, voksendåb samt dåbsritualet herunder

Vil du gerne have dit barn døbt skal du aftale dato og tid med kordegnekontoret.

Alle der bor i Sankt Jakobs sogn, i 2100 Østerbro eller har løst sognebånd til en af kirkens præster, kan blive døbt i Sankt Jakobs kirke af en af kirkens præster.

Hvis man har særlig tilknytning til sognet, kan man også blive døbt her ved en af kirkens præster. Afgørelsen træffes af kirkens præster.

Dåb kan foregå ved højmessen om søndagen kl. 10.30, ved vores dåbsgudstjeneste om lørdagen kl. 11.30 - eller ved vores rytmiske gudstjenester, som vi afholder en søndag om måneden i vinterhalvåret.

Kordegnekontoret skal senest 3 uger før dåben have besked om:

  • Barnets navn
  • Navne og adresser på den der bærer barnet og de øvrige faddere.

 

Der er brug for mindst 2 og højst 5 faddere. En af forældrene kan selv bære dåbsbarnet og svare ved dåben. Fadderne skal være døbt og skal have nået konfirmationsalderen.

Dåbsbrev udfyldes og afleveres til kirkekontoret senest 3 uger inden dåben.

Kontakt en af kirkens præster, hvis du er i tvivl.

Forud for dåben kontaktes den af kirkens præster som skal døbe barnet, for en dåbssamtale. Samtalen finder normalt sted i ugerne op til dåben.


Navngivning i forbindelse med dåben
 
Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet, der har en liste over alle godkendte navne i Danmark. Listen findes her


Hvad betyder dåben? 
Få mere viden om, hvad dåben er og betyder her

Dåbsreception i Sognegården

Det er muligt at leje lokaler i kirkens sognegård til en efterfølgende dåbsreception.
Læs mere

Voksendåb

Voksendåb. At blive døbt som voksen er enkelt og uproblematisk.

Kontakt en af kirkens præster for en samtale, hvor I kan planlægge om dåben skal være i forbindelse med en gudstjeneste eller en særlig dåbsgudstjeneste, en hverdag eller i weekenden.

Hvis du ønsker det, tilbyder kirkens præster dåbsoplæring, dvs. en enkel undervisning, hvor du kan lære mere om kristendommen, dåbsritualet, gudstjenesten etc.

Se dåbsritualet her

Bemærk at præsten foretager de nødvendige ændringer, så at ritualet er tilpasset dåb af voksne.

Dåbsritualet

Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. Forkortet gengivelse af folkekirkens dåbsliturgi.


Dåbssalme

Præsten spørger: Er barnet hjemmedøbt? - Nej!

Lovprisning og bøn

Præsten siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset! Amen.

Skriftlæsning

Præsten læser dåbsbefalingen (Matt.28,16-20) og om Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)
Præsten siger:
Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Korstegnelse

Præsten tegner derefter for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? – NN

Ved dåb af voksne udelades dette spørgsmål normalt.

Trosbekendelse

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja! Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja! Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja! Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Dåbshandling

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

Fadervor

Fred være med dig (jer)!

Faddertiltale

Dåbssalme

 

24feb kl. 14:00

SENIORKREDSEN - KULTURCAFÉEN - FILM

STUMFILMSBIOGRAF FY OG BI

Legendariske stumfilmsstrimler med >

28feb kl. 14:00

RYTMISK MUSIKGUDSTJENESTE

Med kirkens unge vokalgruppe og faste band under ledelse af Lise Dynnesen >