Begravelse

Begravelse kan foregå både som en bisættelse eller som en jordfæstelse. Læs herunder om begravelse, begravelseskaffe og sjælesorg.

Dødsfald skal altid anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter hændelsen. Det kan ske igennem en bedemand, men man kan også selv foretage anmeldelsen. Anmeldelsen skal foretages af nærmeste pårørende, som skal dokumentere sin relation.

Medbring:

  • dødsattest.
  • dåbsattest eller navneattest.
  • evt. vielsesattest for afdøde og eventuelle ægtefælle.

Begravelse eller bisættelse

Begravelse kan foregå både som en bisættelse, hvor kisten brændes, eller som en jordfæstelse (’jordbegravelse’) hvor følget efter kirken tager afsked på kirkegården. Om begge dele kan man bruge ordet begravelse.

Var afdøde medlem af Folkekirken, kan man kontakte en af kirkens præster for at aftale en kirkelig bisættelse eller begravelse, helst så hurtigt som muligt, så der er tid til samtalen forud for begravelsen.

Ved samtalen med præsten aftales salmer, musik og hele forløbet. Var afdøde ikke medlem, kan en af kirkens præster kontaktes for få afklaret om der er grundlag for en kirkelig handling.

Sker begravelsen som en jordfæstelse, ledsager præsten kisten til kirkegården hvor jordpåkastelsen finder sted. Ved en bisættelse sker hele begravelsesritualet i kirken. Kisten kan bæres ud til rustvognen, eller blive stående i kirken.


Begravelseskaffe

Hvis sognegården ikke allerede er i brug, kan man i forbindelse med begravelsen leje sognegården i 4 timer til begravelseskaffe. Dette aftales hurtigst muligt med kirkekontoret.

Bestillingsformular til sognegården

Er sognegården allerede i brug, er der mange gode muligheder for et arrangement i restaurationerne i nærområdet.


Sjælesorg

Samtale og sjælesorg

Efter begravelsen kan præsten kontaktes for yderligere samtale og sjælesorg.

Kirkens præster

 Rasmus Nøjgaard

Mia Rahr Jacobsen

Lars Ottosen