Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke ledige stillinger vi har i Sankt Jakobs Kirke

Kirketjener ved Sankt Jakobs kirke

En stilling som kirketjener ved Sankt Jakobs kirke, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, ønskes besat pr. 1. oktober 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37t. ugentlig, 1924 timer årligt. Der kan være mulighed for nedsat tid på 25t ugentligt.

Teamarbejde og variation
Sankt Jakobs Kirke på Østerbro er præget af et meget højt aktivitetsniveau og en folkelig åbenhed. Du vil få en spændende, varierende og fleksibel arbejdsplads med medarbejdere, der kan lide deres arbejde, og som arbejder godt sammen. Du bliver en del af et meningsfuldt arbejde, hvor vi i fællesskab hjælper mange mennesker gennem betydningsfulde situationer i deres liv. Positiv og imødekommende opførsel er i alle situationer et nøgleord.

Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan tage fat både inden- og udendørs. Arbejdet består mest af praktisk tilrettelæggelse af gudstjenester og arrangementer samt rengøring, renholdelse og vedligeholdelse. Teamet består af 4 medarbejdere, to fuldtids og to deltids. Arbejdet varierer meget henover hele ugen på forskellige tidspunkter morgen og aften og til gudstjenester og kirkelige handlinger i weekends. Vores nye kollega skal påtage sig samme arbejdsopgaver som det øvrige team, og har ansvar for selvstændigt at løse alle forhåndenværende opgaver, og hjælpe til hvor der er behov. Vi forventer, at du bidrager til et godt og rummeligt arbejdsmiljø sammen med kirkens faste team af medarbejdere og de mange frivillige, der er tilknyttet kirken.

Kirketjeneren skal kunne varetage:

  • Kirketjeneste med dannet og imødekommende opførsel.
  • Kirketjenerarbejde, rengøring og renholdelse indvendig som udvendig.
  • Arrangementer i kirke og sognegård med ansvarsbevidsthed og situationsfornemmelse.
  • Brugerniveau til Windows programflade

Vi ser gerne kvalifikationer som:

  • Gartner, håndværksfaglig, varmemester, vicevært og lign.
  • Erfaring inden for servicefagene.
  • Kirketjeneruddannelse, påbegyndt

Ansættelsen sker ved Sankt Jakobs sogns menighedsråd beliggende Østerbrogade 59, 2100 København Ø.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der vil være en prøvetid på 3 mdr. med et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377 kr. – 343.488 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377 kr. (nutidskroner), som er udgangspunkt for ansættelsen, men aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137 kr. (nutidskroner). 
Ved en ansættelse på deltid kvoteres løn og rådighedstillæg i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er krav om indhentning af børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på følgende dage:mandage kl. 8-18 kontaktperson Jonas de Neergaard, tlf. 51181149tirsdage kl. 8-18 kirketjener Jakob Grønnegaard, tlf. 41102032

Ansøgning med relevante bilag sendes senest fredag den 3. august 2018 kl. 12 til Sankt Jakobs sogns menighedsråds mailadresse: 7044fortrolig@sogn.dk att. ’ny kirketjener’.Samtaler finder sted i uge 33 og 34, hvorefter alle får mailsvar.

Vi glæder os til din ansøgning!Sankt Jakobs kirkes menighedsråd, www.sanktjakobskirke.dk