Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke ledige stillinger vi har i Sankt Jakobs Kirke

Kordegn ved Sankt Jakobs Kirke

Sankt Jakobs Kirke på Østerbro søger en ny kordegn, der med energi, struktur og overblik kan tiltræde den 1. januar 2021. Du bliver en del af et dynamisk team omkring Sankt Jakobs kirke, og en central medspiller på et travlt kirkekontor, der løfter væsentlige opgaver for menighedsrådet og kirkens medarbejdere.

Du skal have godt humør og lyst til kollegialt samarbejde, og vi vægter gennemsigtighed, gensidig refleksion og en imødekommende personlighed højt. Du forventes at være serviceminded, systematisk og fleksibel både i borgerbetjening og internt over for menighedsråd, medarbejdere, kirkens frivillige og samarbejdspartnere. Begge fuldtidskordegne indgår i et tæt team, og dækker hinanden ind under ferie og kurser. Arbejdsfordelingen udfærdiges i samarbejde med kollega og daglig leder. 

I samarbejde med kirkens anden kordegn skal du varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering og borgerbetjening
 • Sekretær for menighedsrådet, fx overblik over årshjul, mødeindkaldelse, referat, formidling af lovstof
 • Koordinering i forhold til regnskabskontor herunder bilagshåndtering vedr. personale menighedsråd 
 • Administrativ bistand til kirkens personale
 • Kalenderstyring
 • Kirketjeneste og bistand ved sognearrangementer


Kvalifikationer:

 • Uddannet kordegn. Gerne erfaring fra lignende stilling. 
 • Kendskab til Folkekirkens økonomi eller anden økonomierfaring
 • Rutineret i Word og Excel
 • Generelt godt IT-kendskab
 • Indblik i offentlig forvaltning


Personlige egenskaber

 • Systematisk og effektiv 
 • Overblik
 • Arbejdsglæde
 • God kollega og lyst til fælles refleksion og udvikling af faglighed


Sankt Jakobs sogn er præget af et højt aktivitetsniveau, og du vil få en central placering i kirkens maskinrum med mulighed for også at sætte dit præg på kirken i tæt samarbejde med menighedsråd, præster og kirkens øvrige ansatte. Vi tilbyder en stilling på en imødekommende arbejdsplads med fokus på arbejdsklima, medarbejderansvar og samarbejde, og vi kan alle give en hånd med hvor der er behov. Vi sætter en ære i at vise kristendommen fra sin lyse og inkluderende side, og vi har en bred vifte af gudstjenester og arrangementer for alle aldersgrupper, og en stærk profil både på den teologiske og musikalske side.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen aftales mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening inden for intervallet 289.193,00 kr. - 383.181,00 kr. (løngruppe 2). Fikspunktet er 303.654,00. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. Yderligere et OK-18 tillæg på 827,43 kr. årligt. Alle nævnte beløb er i niveau pr. 1. april 2020. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 18%.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne i folkekirken har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen. Kordegne i LG3 forhandler løn på dette grundlag.

Med hensyn til obligatorisk uddannelse som kordegn henvises til det til enhver tid gældende cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer, for tiden Kirkeministeriets cirkulære af 12. november 2019 om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest, og du må være indstillet på, at der indhentes referencer.

Hvis du vil vide mere om stillingen eller have tilsendt arbejdsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets formand Tine Bertelsen: tine@bertelsen.org og daglig leder, sognepræst Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk.

Vi skal have din ansøgning senest: tirsdag den 16. oktober 2020 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 45/46.

Ansøgning mærkes Kordegn og sendes med relevante bilag til:

Email: 7044@sogn.dk