Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke ledige stillinger vi har i Sankt Jakobs Kirke

Kirke- og Kulturmedarbejder

Sankt Jakobs Kirke søger pr. 1. jan. 2020 en Kirke- og kulturmedarbejder. Stillingen er på 32 timer ugentligt. Som en kirkelig arbejdsplads må der forventes arbejde på helligdage, i weekends og om aftenen.

Sankt Jakobs Kirkes vision: 

 • en imødekommende kirke båret af det kristne budskab, hvor menigheden kan opleve et trygt og omsorgsfuldt fællesskab både i kirke og sognegård
 • et mangfoldigt fællesskab på tværs af alle generationer båret af frivillighed og med fokus på gudstjeneste, undervisning, sang og musik.

 

Kirke- og kulturmedarbejderen skal på selvstændig vis styrke kirkens profil ved at understøtte de eksisterende aktiviteter og bygge bro mellem babyrytmikken og børne- og familiegudstjenester. Medarbejderen vil stå for samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste, pædagogisk assistere præsternes konfirmandundervisning, understøtte kontakten til kirkens tilknyttede korps og vil få medansvar for de kirkelige aktiviteters synliggørelse på SoMe.

Kirke-kulturmedarbejderen skal i samråd med menighedsråd, præster og kirkens ansatte udvikle særskilte aktiviteter til kirkens voksne målgruppe og styrke det diakonale arbejde. Et mål er også at skabe nye samarbejdspartnere med Østerbros foreningsliv, og herunder koordinere det frivillige arbejde. Kirke-kulturmedarbejderen vil lejlighedsvis have kirketjeneste, og skal være indstillet på at assistere kirkens øvrige medarbejdere. Sankt Jakobs Kirke er en aktiv og travl kirke, og vi lægger stor vægt på et godt samarbejdsklima, en respektfuld og værdig omgangstone, og hjælpsomhed mellem alle funktioner når det påkræves. Der stilles krav til selvstændighed, og Kirke-kulturmedarbejderen forventes at blive en central medarbejder for kirkens liv og vækst. 

 

Vi ønsker en person, som: 

 • kan arbejde selvstændigt og som er løsningsorienteret
 • har en glæde ved at repræsentere kirken
 • er dygtig til kommunikation på sociale medier
 • er udadvendt og holder af at netværke
 • har erfaring med at arrangere og afvikle større arrangementer
 • vil deltage aktivt og omsorgsfuldt blandt kirkens frivillige
 • er en samarbejdsorienteret holdspiller på tværs af faggrænser 
 • kan bidrage ved undervisning af unge og voksne.

 

Du vil bl.a. stå for følgende opgaver:

 • Skabe lokale samarbejder i bydelen, herunder opbygge besøgstjeneste for ensomme
 • tilrettelægge og gennemføre store børne- og konfirmandgudstjenester med sans for den dramatiske og kunstneriske iscenesættelse
 • være inspirator og organisator for kirkens frivillige
 • stå for samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste
 • være sparringspartner for præster og organister, og bidrage til præsternes konfirmandundervisning og kirkens kommunikation på de sociale medier
 • afvikling af eksisterende kor- og børnearrangementer.

 

Vi tilbyder:

 • medindflydelse på egen hverdag og udvikling af opgaverne
 • gode og dynamiske kollegaer
 • et kirkeliv med masser af aktivitet og fællesskab
 • smukke omgivelser midt i byen
 • et driftssikkert og nysgerrigt menighedsråd.

 

Ansættelsesstedet er: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, DK-2100 København Ø

Ansættelse vil ske i henhold til CO 10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirkemusiker og sognemedhjælper samt det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Inden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau. Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere kompetenceniveauet, aflønnes i løngruppe 1 inden for intervallet 286.774 – 379.976 kr. årligt. Fikspunktet er 301.113 kr. (alle beløb i nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder stillingens kompetencekrav, aflønnes i løngruppe 2 inden for intervallet 301.113 – 430.161 kr. årligt. Fikspunktet er 315.451 kr. (alle beløb i nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. årligt (nutidskroner). Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag er 18%. Løn samt tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens arbejdstidsbrøk på 32/37. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu. Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid, og der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse torsdage ml. kl. 9.30-11.30 til Jonas de Neergaard, 51181149.

Ansøgning vedhæftet CV sendes via mail til 7044fortrolig@sogn.dk mærket KIRKU i emnefeltet. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 (19. – 22. nov. 2019) samt uge 48 (25-27. nov. 2019). Sidste ansøgningsfrist er onsdag d. 13. nov. 2019.

Ansættelse fra 1. jan. 2020.