Menighedsråd

Menighedsrådet i Sankt Jakobs Sogn

 

SIKKER POST

Du kan sende sikker post til menighedsrådet her

Menighedsrådsformand

Tine Selmer Bertelsen

E-mail: tine@bertelsen.org

Telefon: 26 15 60 51

Næstformand

Kim Hansen

E-mail: diemer.hansen@mail.dk

Telefon: 29 80 87 18

Kasserer

Anne Marie Grue Søby

E-mail: amgs@email.dk

Telefon: 99 55 79 52

Kontaktperson

Jonas de Neergaard

E-mail: neergaardsmad@hotmail.com

Telefon: 51 18 11 49

Kirkeværge - for kirke og sognegård

Anne-Marie Olsson

E-mail: rie.olsson@gmail.com

Telefon: 22 49 94 17

Kirkeværge - for præsteboliger

Bolette Nærvig

E-mail: bolettenaervig@gmail.com

Telefon: 30 26 64 35


Øvrige valgte medlemmer

Jutta Zastrow

Flemming Ostermann

Karin Jørgensen

Signe Lilledal Holmgaard

Vibeke Krusager

Vibe Kathrine Fangel-Hansen

Suppleanter

Pia Petersen

Michael Engmose

Karina Dam

Carsten Dencker