Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 12 medlemmer og kirkens 4 præster.

Navne mm. på rådets medlemmer kan læses her

Menighedsrådet holder i 2020 møde følgende dage:

  • Tirsdag, den 4. februar i Sognegården
  • Onsdag, den 25. marts i Søndre Sakristi, Kirken
  • Torsdag, den 28. maj i Sognegården
  • Torsdag, den 20. august i Sognegården
  • Onsdag, den 7. oktober i Søndre Sakristi, Kirken
  • Tirsdag, den 17. november i Sognegården

 

Møderne afholdes kl. 19.30. Møderne er offentlige.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ER DU INTERESSERET I MENIGHEDSRÅDSARBEJDE - HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD

I 1903 blev ordningen med menighedsråd indført. Hidtil havde forholdet mellem stat og kirke blot været et tosidet forhold, det vil sige et forhold mellem statsmagten og dens ansatte biskopper og præster. Nu blev forholdet tresidet, idet folkekirkens medlemmer fik indflydelse via menighedsråd. Der er i dag omkring 1900 menighedsråd og omkring 1300 menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådene er valgt for fire år ad gangen og har en række opgaver. Menighedsrådet planlægger de aktiviteter, der skal ske i den lokale sognekirke eller sognegård. Det kan være aktiviteter for børn og unge, foredragsaftener, kirkelig undervisning, koncerter, særlige møder for ældre og så videre.

Endvidere planlægger rådet gudstjenesterne i kirken, administrerer kirkens ejendomme og sørger for vedligeholdelse, sørger for budget og regnskab og bestemmer hvad den lokale kirkes penge skal bruges til. Endelig ansætter menighedsrådet kirkens ansatte og leder deres arbejde. Sognets præst(er) er vel at mærke ansat af kirkeministeriet. Men det er det lokale menighedsråd, der indstiller sognets præst(er) til ansættelse.

Næste valg til menighedsrådet er i 2020.

Hvis du er interesseret i at høre mere om menighedsrådsarbejdet er du velkommen til at kontakte en af kirkens præster eller menighedsrådsformanden.