Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 12 medlemmer og kirkens 4 præster.

Navne mm. på rådets medlemmer kan læses her

Menighedsrådet holder i 2018 møde følgende dage:


1. februar, 15. marts, 24. maj,

28. august, 11. oktober, 15. november

 

Møderne afholdes i sognegården kl. 19.00, dog afholdes mødet den 28. august kl. 17.00.
Møderne er offentlige.