Menighedsplejen

Menighedsplejens opgave er at være kirke i arbejdstøjet, at gøre et frivilligt stykke arbejde overfor sognets beboere.

Menighedsplejens opgave er at være kirke i arbejdstøjet, at gøre et frivilligt stykke arbejde overfor sognets beboere. Med dette arbejde markerer man, at kirken også er et sted, hvor vi tager os af hinanden.

I Sankt Jakobs sogn har vi lagt vægt på, at det at være menighedspleje ikke kun handler om at yde (økonomisk) støtte og hjælp til mennesker i nød, men at det i lige så høj grad handler om at give tilbud til mennesker, der føler sig alene. Nød kan også bestå i ensomhed midt i en storby.

Dette syn afspejler sig i de initiativer og prioriteringer Sankt Jakobs sogn har taget.

Menighedsplejens økonomiske grundlag

Menighedsplejens økonomiske grundlag kommer fra privat indsamlede midler, bl.a.:

  • Indsamling i kirkens bøsser
  • Julehjælpsindsamlingen
  • Overskud fra den årlige bazar
  • Kirkens Genbrug
  • Testamentariske gaver

Private bidrag bl.a. til Menighedsplejens julehjælps-uddeling kan indbetales på konto 9570 0001103156 i Danske Bank.

Menighedsplejens bestyrelse

Sankt Jakobs sogns menighedspleje har sin egen selvstændige bestyrelse.

Bestyrelsesformand:

Jutta Zastrow

Telefon: 40 86 05 31

Sankt Jakobs sogns menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer

Økonomisk hjælp

Menighedsplejen yder hjælp til sognets beboere der har brug for en økonomisk håndsrækning.

En opgave for Menighedsplejen er at yde hjælp til sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper, der har brug for en økonomisk håndsrækning.

Dette sker først og fremmest i form af uddeling af julehjælp, men der kan også være tale om akut hjælp eller et ferielegat til særligt udsatte familier eller støtte til ungdomskorpsenes sommerlejre.

 

JULEHJÆLP 2020

Julehjælpen 2020 vil blive uddelt som et gavekort til et supermarked på Østerbro.

Skemaet til ansøgning om julehjælp kan hentes på kordegnekontoret i åbningstiden og downloades her.

Sidste frist for aflevering af skema og ansøgning om julehjælp er fredag den 27. november 2020, kl. 13.00. Ved aflevering af skemaet skal du huske at medbringe seneste årsopgørelse fra SKAT samt sygesikringsbevis.

Kirkens Genbrug

Kirkens Genbrug er et samarbejde mellem Sankt Jakobs kirkes menighedspleje og Samvirkende Menighedsplejer

Sammen med menighedsplejen ved Sankt Jakobs kirke drives butikken på Masnedøgade 8.

Butikken er åben:

Mandag til fredag kl. 11.00 – 17.30.
Lørdag kl. 11.00 – 14.00.

Her kan du finde næsten alt hvad hjertet begærer: tøj, sko, porcelæn, glas, smykker m.v.