Kirkekontoret

Kontoret er i øjeblikket og foreløbig frem til og med den 7.2.2021 lukket for personligt fremmøde.

Vi svarer på mails og telefon, og der kan træffes nærmere aftale om afhentning af attester og lign.

------

Østerbrogade 59, 2100 København Ø.

Åbent mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00, tirsdag tillige kl. 16.00-18.00

Telefon: 24 26 03 66
E-mail: SANKTJAKOBS.SOGN@KM.DK

SIKKER POST

Du kan sende oplysninger til kirkekontoret med sikker post (personlige og følsomme oplysninger - f.eks. cpr.nr.).

Send sikker post til kirkekontoret her

 

Kontoret har lukket helligdage samt Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag.

 
 

Kordegn

Torben Hamann Hansen

Kommunikationsansvarlig

Træffes mandag-fredag

 

Kordegn, vikar

Anette Bod

Træffes tirsdag-fredag