Takt og tone

At deltage i gudstjenester er ligetil

At deltage i Sankt Jakobs kirkes gudstjenester og andre kirkelige handlinger er ligetil og ubesværet. Her kræves ingen særlige forudsætninger. Præst, kordegn og kirketjener hjælper på uhøjtidelig vis med til at vejlede kirkegængerne.

Gudstjenestens forløb kan ses i et lille indlæg i salmebogen. For eksempel rejser vi os op og lytter stående til præstens oplæsning af tekst-stykker fra Det gamle og Det nye Testamente. Ligeledes står vi op under den kirkelige velsignelse, under trosbekendelsen, nadverens indstiftelsesord samt under dåbsritualet.

Ved dåb viser menigheden sin respekt ved at stå op under dåbsbørnenes ind- og udbæring. Menigheden står også op, når en brud går op ad kirkegulvet, og når konfirmander kommer ind i kirken i procession.

Udtryk for respekt er det også at have fundet sin plads i kirken, inden gudstjenesten begynder, så der er ro i rummet. Det er god kutyme at slukke mobiltelefonen og vente med at fotografere og filme til efter den kirkelige handling.

Børn er velkomne i kirken, men hvis de bliver utålmodige er der en legeplads i dåbsværelset, hvor der er højtaler med medhør fra kirkerummet.

Børnefamilier får ved gudstjenestens start en folder om mulighederne.