Musikgudstjenester


En klassisk musisk gudstjeneste med kirkens kantori under ledelse af organist Martin Petersen.

En gang om måneden i vinterhalvåret afholder vi en æstetisk musikgudstjeneste, hvor den klassiske musik er i centrum, men hvor der hersker en uformel stemning. Kirkens professionelle kantori, organist, og evt. særligt indbudte solister medvirker. Der prædikes fra gulvet, og vi har gående altergang.

DATOER:

15. september 2019, kl. 14.00

20. oktober 2019, kl. 14.00

12. januar 2020, kl. 14.00

9. februar 2020, kl. 14.00

8. marts 2020, kl. 14.00

10. maj 2020, kl. 14.00

 

 

18aug kl. 14:00

COPENHAGEN PRIDE

Rytmisk musikgudstjeneste ved Mia Rahr Jacobsen i anledning af Copenhagen >

Foto: Ulla Munch-Petersen
19aug kl. 17:30

KRISTUSKRANS-FORDYBELSE

Har du lyst til at fordybe dig i den kristne tro og undersøge, hvordan din >