Kirkebil

Taxa til og fra kirkens gudstjenester

Kirkebil (taxa til og fra kirkens gudstjenester) er forbeholdt beboere i 2100-området.

 

Bestilling sker gennem kordegnekontoret senest kl. 12.00 om fredagen før den pågældende søndag.

 

Afbestilling skal ske direkte til Taxi Nord senest søndag morgen kl. 9.00 på telefon: 45 83 83 83