Højmessens forløb/liturgi

Orgelmusik

- vi rejser os når dåbsbørnene bæres ind.

Salme

Herren være med jer!

- vi svarer: og med din ånd

Bøn

Læsning fra Bibelen

- vi rejser os.

Salme

Læsning fra evangelierne

- vi rejser os og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!

Trosbekendelsen

(står på næstsidste side i salmebogen - se den her)

- synges stående.

Salme

Prædiken

Efter kirkebønnen og meddelelserne:

- vi rejser os til den apostolske velsignelse.

Korsang

Salme

Dåb

- vi rejser os og bliver stående til børnene er døbt, og vi har bedt: Fadervor

Salme

Nadver

Indledning:

Opløft jeres hjerter til Herren …

- vi svarer: Hosianna i det højeste!

Velsignet være Han som kommer i Herrens navn!

- vi svarer: Hosianna i det højeste!

- og synger:
O, du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

- vi rejser os op under indstiftelsesordene:

Vorherre Jesus Kristus i den nat,
da han blev forrådt, tog brødet…
(Alle kan deltage i nadveren)

Bøn

Velsignelsen

Herren være med jer!

- vi rejser os og synger: Og med din ånd!

Herren velsigne dig og bevare dig …

- vi synger: Amen, amen, amen!

Salme

Orgelmusik

- vi rejser os når dåbsbørnene bæres ud.