Du er her: 
torsdag20aug2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 - Orienteringsmøde

torsdag20aug2020 kl. 17:00 - 19:00

Orienteringsmøde om valget til menighedsrådet i Sankt Jakobs Kirke.

2020 er valgår i Folkekirken. I løbet af efteråret skal der vælges medlemmer til landets cirka 1.700 menighedsråd – det gælder også i  Sankt Jakobs Sogn.

Som optakt til menighedsrådsvalget afholder vi et lovpligtigt orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Sankt Jakobs Sogn. Det egentlige valg af medlemmer til menighedsrådet sker ved en såkaldt valgforsamling i september måned.

Orienteringsmødet, der også omfatter det årlige menighedsmøde, afholdes i: 

Sognegården, Østerbrogade 59, 2100 Ø - torsdag d. 20. august kl. 17.00

Dagsorden for mødet:  

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.