Du er her: 
søndag08sep2019

HØSTGUDSTJENESTE OG FOREDRAG: HVORDAN HAR DE DANSKE DIALEKTER DET?

søndag08sep2019 kl. 10:30 - 15:30

Høstgudstjeneste og foredrag v/ Inge Lise Pedersen

Vi begynder dagen med Høstgudstjeneste kl. 10.30. Vi beder alle tage med af efterårets blomster og frugt, som bagefter fordeles til de ældre i sognet. Efter høstgudstjenesten er der frokost, der koster 30 kr. Øl og vandkan købes. Efterfølgende er der foredrag i sognegården ved Inge Lise Pedersen.

 

Hvordan har de danske dialekter det?

De allerseneste undersøgelser, som bygger på båndoptagelser af 9. og 10. klasseelever i Allinge, Hirtshals, Oksbøl og Bylderup-Bov i Sønderjylland, viser at kun de unge sønderjyder bruger en del dialekt som almindeligt samtalesprog. De andre steder bruger de unge kun dialekten for sjov, eller hvis man vil  positionere sig på en særlig måde.

Dialekt er altså blevet et stiltræk. I stedet spreder byernes sprog sig. Ikke et ensartet rigsdansk, men byernes talesprog i varierende former, afhængigt af socialgruppe, etnisk tilhørsforhold og situation. I foredraget vil Inge Lise Pedersen se nærmere på hvordan denne udvikling er forløbet og give nogle bud på hvorfor det er sket.

INGE LISE PEDERSEN
Dansk dialektforsker, f. 1939. Tidligere lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet og gæsteprofessor i nordisk sprog ved Universitetet i Tromsø. Inge Lise Pedersen har været en fornyer af dansk dialektologi, idet hun har ladet sig inspirere af metoder og synspunkter fra den internationale, især amerikanske, sociolingvistik. Endvidere har hun spillet en særdeles aktiv rolle inden for dansk kirkepolitik, bl.a. som mangeårig formand af Menighedsrådsforeningen. Inge Lise Pedersen er i dag formand for Københavns Stiftsråd, medlem af Frederiksberg Provstiudvalg og næstformand i Lindevang Sogns Menighedsråd på Frederiksberg.