SORGGRUPPER

Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Det er vidt forskelligt, hvordan vi som mennesker håndterer og bearbejder sorgen. For mange kan det at deltage i en sorggruppe, være en måde at bearbejde sorgen på.

Kirkerne i Holmens-Østerbro provsti tilbyder sorggrupper til mennesker, som har oplevet et dødsfald af en nærtstående inden for det seneste år. Sorggrupperne ledes af to præster og er et tilbud til voksne. Du behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage.

KONTAKT OG TILMELDING

Den enkelte sorggruppe starter op, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Det koster ikke noget at være med. For at sikre, at tilbuddet passer til den enkelte, vil der være en individuel samtale med hver deltager, inden man kommer med i en sorggruppe. Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig en sorggruppe, så kontakt koordinator for sorggrupperne: Jane Marie Jensen på tlf.: 2990 9014 eller email: jmj.sanktjakobskirke@gmail.com

29jan kl. 17:00

SALMESWING MED SILLE OG PALLE

KONCERT FOR BØRN 
Kom og syng med på de mest elskede salmer og klassikere >

20feb kl. 14:00

HVOR ER DU, GUD?

En klatretur til Kaukasus’ top, ved Rasmus Nøjgaard

Europas højeste bjerg, >

21feb kl. 19:30

GRÆNSELAND - SAMTALE MED BADIA BALLAN

Temaet Grænseland er hen over efteråret 2018 blevet udviklet både i vores >

foto: Cæciliie Philipa Pedersen/Danmission Photo Archive