KRISTUSKRANS-FORDYBELSE

Et-årigt forløb med meditation, bønspraksis og personlig refleksion

Har du lyst til at fordybe dig i den kristne tro og undersøge, hvordan din tro og dit liv hænger sammen? Forløbet indeholder meditation, refleksion og bøn og tager udgangspunkt i de eksistentielle temaer fra den svenske præst, Martin Lönnebos Kristuskrans: Stilhed, Jeg, Overgivelse, Ørken, Tillid, Kærlighed, Hemmeligheder, Død, Opstandelse og Gud. Deltagerne arbejder i gruppen og derhjemme med et enkelt tema ad gangen.

Gruppen ledes af Kira Saabye From, psykoterapeut og Rasmus Nøjgaard, sognepræst. Der er plads til 10 deltagere og der kræves ingen forudsætninger (heller ikke medlemskab af folkekirken eller dåb).Vi mødes en gang om måneden over et år – 10 mandage i alt. Første gang er den 19. august 2019 kl. 17.30 - 20.30.

Pris for deltagelse: 800 kr.

Tilmelding til Sankt Jakobs kirkekontor

Om os

Kira Saabye From, f. 1966
Psykoterapeut med en 7-årig master-uddannelse fra Vedfelt-instituttet, en uddannelse som lægger vægt på arbejdet med ubevidste ressourcer, herunder meditative processer. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og således underlagt etiske retningslinjer. Kira har tidligere haft privat praksis og er trænet i gruppeprocesser, og arbejder i dag i som kordegn og kommunikationsmedarbejder.

Rasmus Nøjgaard, f. 1968
Cand.theol. et fil. og sognepræst i Sankt Jakobs kirke, fast underviser i kirkens gudstjenestepraksis ved Pastoralseminariet Kbh., forfatter til bøger og artikler om kristendom og kristen kultur og debattør om forholdet mellem kirkens tradition og fornyelse. Rasmus har mange års erfaring med sjælesorg og tekstmeditationer, og henter inspiration fra fjeldvandring og bjergbestigning.

Datoer

2019
19. august: Stilhed 

23. september: Jeg 

21. oktober: Overgivelse  

18. november: Ørken 

16. december: Sjælefred 

2020
20. januar: Kærlighed  

24. februar: Hemmeligheder 

23. marts: Død 

20. april: Opstandelse 

18. maj: Gud