KRISTUSKRANS-FORDYBELSE

Et-årigt forløb med meditation, bønspraksis og personlig refleksion

Har du lyst til at fordybe dig i den kristne tro og undersøge, hvordan din tro og dit liv hænger sammen? 

Forløbet indeholder meditation, refleksion og bøn og tager udgangspunkt i de eksistentielle temaer fra den svenske præst, Martin Lönnebos Kristuskrans: Stilhed, Jeg, Overgivelse, Ørken, Tillid, Kærlighed, Hemmeligheder, Død, Opstandelse og Gud. Deltagerne arbejder i gruppen og derhjemme med et enkelt tema ad gangen.

Forløbet henvender sig til alle, der har lyst til at lære sig selv, og det der er større, bedre at kende – det er praksisnært og tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og personlige materiale. Vi bruger fordybelsesmetoder, som er kendt fra den psykoterapeutiske praksis - bl.a. meditation, drømmerejse, grupperefleksion og kreativt udtryk.

Gruppen ledes af Kira Saabye From, psykoterapeut og Rasmus Nøjgaard, sognepræst. Der er plads til 8 deltagere og der kræves ingen forudsætninger (heller ikke medlemskab af folkekirken eller dåb). Vi mødes en gang om måneden over et år – 10 mandage i alt. Første gang er den 24. august 2020 kl. 17.30 - 20.30.

Pris for deltagelse: 1000 kr. via mobilepay: 81202

Tilmelding til Sankt Jakobs Kirkekontor via mail. Husk at oplyse:

*Navn / Adresse / Tlf.

 

 

Om os

Kira Saabye From, f. 1966
Psykoterapeut med en 7-årig master-uddannelse fra Vedfelt-instituttet, en uddannelse som lægger vægt på arbejdet med ubevidste ressourcer, herunder meditative processer. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og således underlagt etiske retningslinjer. Kira har tidligere haft privat praksis og er trænet i gruppeprocesser, og arbejder i dag som kordegn og kommunikationsmedarbejder i folkekirken.

Rasmus Nøjgaard, f. 1968
Cand.theol. et fil. og sognepræst i Sankt Jakobs kirke, underviser i kirkens gudstjenestepraksis, oversætter af Den Nye Testamente (Bibelen 2020), bibelforsker og forfatter til bøger og artikler om kristendom og kristen kultur og debattør om forholdet mellem kirkens tradition og fornyelse. Rasmus har mange års erfaring med sjælesorg og tekstmeditationer, og henter inspiration fra fjeldvandring og bjergbestigning.

Datoer

2020

24. august: Stilhed

21. september: Jeg

19. oktober: Overgivelse

23. november: Ørken

21. december: Sjælefred

2021

18. januar: Kærlighed

15. februar: Hemmeligheder

22. marts: Død

19. april: Opstandelse

17. maj: Gud