FÆLLESSKAB - OPGØR MED INDIVIDUALISMEN

I forlængelse af bidragene i dette års magasin inviterer vi henover efteråret og vinteren til en række foredrag i sognegården. Vi lægger for den 24. september 2019, hvor kirkens tre præster giver en række bud på forholdet mellem fællesskabet og det enkelte menneske – navnlig i den optik, som gør op med individualismen i den rendyrkede form, der har stået stadig tydeligere frem de seneste årtier.

I oktober kan man møde dr. phil. Birgitte Possing. I 2018 udsendte hun bogen Argumenter imod kvinder, der i et historisk blik belyser den modstand, generationer af kvinder er blevet mødt med i bestræbelserne på at nå frem mod indflydelse og position i samfundet. I november lægger tidligere højskoleforstander og idéhistoriker Jørgen Carlsen vejen forbi sognegården, og i begyndelsen af det nye år får vi besøg af sociolog Rasmus Willig. 

I februar og marts 2020 får vi desuden besøg af forfatter Dy Plambeck og tidligere direktør i KVINFO Nina Groes.

Ingen begivenheder fundet.