• Sankt Jakobs Kirke
  • Sankt Jakobs Kirke
  • Sankt Jakobs Kirke
  • Sankt Jakobs Kirke
  • Sankt Jakobs Kirke

Dåb

Vil du gerne have dit barn døbt skal du aftale dato og tid med kordegnekontoret

Vil du gerne have dit barn døbt skal du aftale dato og tid med kordegnekontoret eller en af kirkens præster.

Kordegnekontoret skal senest 14 dage før dåben have besked om:

  • Barnets navn
  • Navne og adresser på den der bærer barnet og de øvrige faddere.

Der er brug for mindst 2 og højst 5 faddere. En af forældrene kan selv bære dåbsbarnet og svare ved dåben. Fadderne skal være døbt og skal have nået konfirmationsalderen.

Dåbsbrev - udfyldes og afleveres til kirkekontoret senest 3 uger inden dåben.

Kontakt kirkens præster hvis du er i tvivl.

Forud for dåben kontaktes den af kirkens præster som skal døbe barnet, for en dåbssamtale. Samtalen finder normalt sted i ugerne op til dåben.


Navngivning i forbindelse med dåben
 
Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet, der har en liste over alle godkendte navne i Danmark. Listen findes her


Hvad betyder dåben?
Få mere viden om, hvad dåben er og betyder her

Se også: Lov om medlemskab af Folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Handlinger tilknyttet webside